Huế là một trong những thành phố có nhiều di sản văn hóa lớn của Việt Nam, với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng….