Để có một trải nghiệm đích thực về nền văn hóa âm nhạc đặc sắc của xứ Huế, du khách không nên bỏ qua cơ…