Ca Huế là một loại hình nghệ thuật âm nhạc truyền thống đặc sắc của người Huế, được coi là biểu tượng văn hóa của…