Nếu bạn yêu thích âm nhạc và muốn khám phá văn hóa đặc trưng của miền Trung, chắc hẳn không thể bỏ qua trải nghiệm…